Vzhľadom k poskytnutiu kvalitných služieb Predávajúceho Kupujúcemu je potrebné poznať niektoré všeobecné údaje o Kupujúcom ako sú napr.: kontaktné informácie a údaje o jeho nákupoch. Tieto údaje sa Predávajúci zaväzuje chrániť pred zneužitím a neposkytovať ich tretiemu subjektu. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho prevádzkovateľovi , ktorému osobné údaje poskytujete z informačného systému na ďalšie spracovanie a to Slovenskej Pošte a spoločnosti DHL Parcel. Použitím tohto internetového obchodu Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a použitím informácií o sebe a svojich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

Internetový obchod Predávajúceho si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takomto prípade neplatia uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.